Bestuur en verdere organisatie

Het bestuur van de Jachthavenvereniging bestaat momenteel uit:

  • Voorzitter: Dick van Duivenvoorde
  • Penningmeester: Heléne Erdsieck
  • Secretaris: Hans de Graad  tel 0529-467244 of 06-51076460 (secretaris@jachthavendenadorst.nl)
  • Havencommisaris: Martin van der Voort & Marius Leusink

Havenmeester: 06-14348636  (Telefoonr Havenmeester is alleen voor passanten te gebruiken, Leden en Aspirant Leden bellen met de secretaris)

De vereniging heeft volledige rechtsbevoegdheid en is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 05061815.
Voor verdere informatie kunnen de statuten, het huishoudelijk reglement en het Havenreglement geraadpleegd worden. Deze documenten kunt u hier downloaden: Reglementenboekje Jachthavenvereniging De Nadorst versie jan. 2020

Statuten kunt u hier lezen.