aan- en afmeren

Waterstandsverschillen door op- en afwaaien.

Doordat onze haven in open verbinding staat met (uiteindelijk) het IJsselmeer kunnen er in korte tijd aanzienlijke verschillen in de waterstand optreden.

Bij het vastleggen van uw boot dient u daar dan ook terdege rekening mee te houden. De waterstand kan in een paar uur tijd zelfs ruim meer dan een halve meter verschillen.