Vaarinfo

Vaaradvies op maat van Rijkswaterstaat

Ga goed voorbereid de vaarweg op met informatie op maat. Nu op één plek: ijsberichten naast andere scheepvaartmeldingen, bedieningstijden van bruggen en sluizen, waterstanden en vaarkaarten. Meer informatie: www.vaarweginformatie.nl of bel de landelijke informatielijn van Rijkswaterstaat 0800-8002 (ma t/m zo 06.00 – 22.30 uur, gratis).

Sluis in Blokzijl

Bediening idem als Beukerschutsluis.

Overige bruggen en sluizen in dit gebied (tot aan Linthorst Homansluis / Driewegsluis naar Friesland

In zomerseizoen (1/4 -1/11) dagelijks 9 -12 u en 13 – 19 uur.                                                           Diverse bruggen worden volledig automatisch bediend.

Let op: De Kadoelerbrug (bij het Zwarte meer) en de Vollenhoverbrug hebben een afwijkende bediening.

Kadoelerbrug: (zomer 1/4 – 1/11)

Maandag t/m Zaterdag 7.30 – 10 u ; 10.15 – 12.15 u ; 13.30 – 16 u; 16.15 – 19 u .

Zon- en feestdagen: 9 – 12.15; 13.30 – 19 u. tel: 0527-252431.

Bruggen in Flevoland

Bedientijden in de zomerperiode 1 april – 31 oktober

Maandag tot en met vrijdag

06.00 tot 22.00 uur

Zaterdag

07.00 tot 19.00 uur

Zon- en feestdagen

09.00 tot 19.00 uur

Bedientijden in de winterperiode 1 januari – 31 maart en 1 november – 31 december

Maandag tot en met vrijdag

06.00 tot 22.00 uur

Zaterdag

07.00 tot 12.00 uur

Zon- en feestdagen

Geen

Uitzonderingen

  1. Brug Marknessersluis in Marknesse dicht voor de scheepvaart op werkdagen tussen 11.45 en 12.15 uur en tussen 12.45 en 13.15 uur met uitzondering van de schoolvakanties basisonderwijs.
  2. Brug A. de Witbrug op Urk dicht voor de scheepvaart op werkdagen tussen 12.45 en 13.15 uur en tussen 13.45 en 14.15 uur.
  3. De Vollenhoverbrug, Elburgerbrug en de brug Noordersluis gaan tussen 16.00 en 18.00 uur maximaal twee keer open voor de scheepvaart.
  4. Voor de Elburgerbrug geldt een beperkte bediening voor de scheepvaart bijvoorbeeld bij een evenement als Lowlands. Het gaat hier dan om een tijdelijke instructie voor de brugwachters om de brug zo te bedienen dat het wegverkeer goed door kan rijden bij deze evenementen.
  5. Vollenhoverbrug: Deze brug wordt op afstand bediend, aanvragen via 0320-263051 of de drukknop.

Vaarwater Scheepvaartgat (bij Genemuiden) – Goot – Ganzendiep (bij Kampen)

Mandjeswaardbrug: (zomer 1/4 – 1/11)                                                                                          dagelijks 8 – 21 u (periode 1 juni – 1 sept tot 22 uur).

Deze brug wordt op afstand bediend.

Ganzensluis: (zomer 1/4 – 1/11)                                                                                                     dagelijks 9 – 12 u; 13 – 19 u.

Dit is een sluis met hefdeuren, maximale hoogte bij NAP 5 m.

Varen op het IJsselmeer

Voor het varen op het IJsselmeer en de aanpalende wateren is het aan boord hebben van goede, recente waterkaarten echt een “must”. Marifoon Centrale Post IJsselmeer (gevestigd bij de Houtribsluizen in Lelystad) VHF 1. Hierop wordt elk kwartier ná het hele uur een lokaal weerbericht uitgezonden en overige actuele scheepvaartinformatie verschaft.

DE VEENVAART. KANAAL MET EEN VERHAAL!

Vanaf medio juni 2013 is Nederland een bijzondere vaarverbinding rijker: De Veenvaart. Het Watersportverbond heeft jaren gepleit voor de realisatie voor deze tot nu toe ontbrekende schakel in het vaarnetwerk, tussen Erica en Ter Apel. De nieuwe vaarroute verbindt Groningen, Zuidoost-Drenthe en Duitsland met het Friese Merengebied, Overijssel en Twente en is daardoor internationaal van groot belang.

Handige informatie: