Corona regels voor op de haven

07 apr 2020

Op 1 april heeft de overheid wederom enkele nieuwe maatregelingen ingevoerd. Deze maatregelingen zijn tot (ten minste) 28 april van kracht. Dit betekent concreet dat helaas de mogelijkheden om naar de boot te gaan en te varen minder zijn geworden en ook bewust maatregelen worden getroffen om de pleziervaart te beperken. Gezien het mooie weer dit weekend geen fijne boodschap, maar daarom des te belangrijker om deze toch nu te brengen. Laten we ons gelukkig prijzen dat we nog een zekere mate van bewegingsvrijheid hebben en dat we, door ons aan de maatregelen te houden, nog geen totale lock-down in Nederland hebben.

In de gemeente Zwartewaterland wordt er gehandhaafd en er wordt beboet bij overtreding van RIVM-regels op de haven.

  • Sanitairgebouwen op jachthavens zijn verplicht gesloten.
  • Houd  1,5 meter afstand.
  • Geen groepsvorming/samenscholing
  • Gaat u varen, kom dan niet met meer dan 2 personen naar de haven, behalve als u met uw gezin komt.
  • Wacht rustig op elkaar en geef elkaar de ruimte en bewaar ook uw rust en afstand op die plaatsen waar alles bij elkaar komt, zoals parkeerterrein (houd 1,5 meter afstand)
  • Er wordt geen langdurig verblijf op de boot in de haven gehouden.
  • Zeker worden er aan boord geen derden toegelaten (de voorgeschreven minimale afstand van 1,5 m kan aan boord heel vaak niet).

Houd u als lid alstublieft aan deze regels, dit voorkomt sluiting van de haven door de gemeente handhaving!

 

havendag voorjaar

23 mrt 2020

Beste Mensen,

Meestal in het voorjaar – en zeker bij een zonnige dag – gaat het bij ons watersporters “kriebelen”, onze boot, het water lokt weer. Het winterkleed wordt van de boot gehaald, het onderwaterschip wordt nog eens geverfd en ga zo maar door….en dan uit eindelijk weer de tewaterlating.

Dit voorjaar is alles anders….. Op dit moment is het kleine stadje Hasselt een soort epicentrum van het coronavirus en heerst er op veel plaatsen toch een – soms wat onderhuidse – angst. Bepaald niet leuk allemaal, hoe zonnig het er buiten ook uitziet.

Ook onze jachthavenvereniging heeft te maken met de uitgevaardigde overheidsmaatregelen. Daarom is ook onze haven tot nader order “op slot”.. Dit zal tenminste zijn tot 6 april a.s. En voor Passanten tot 1 juni 2020

Dit “op slot” zijn betekent:
• de toiletvoorzieningen (Kraantje Lek) blijven voorlopig buiten gebruik;
• het drinkwater wordt voorlopig niet aangesloten;
• passanten worden niet ontvangen;
• er wordt geen langdurig verblijf op de boot in de haven gehouden;
• zeker worden er aan boord geen derden toegelaten (de voorgeschreven minimale afstand van 1,5 m kan aan boord heel vaak niet);
• op het haventerrein vinden geen samenscholingen van meerdere mensen plaats.
• ga in deze periode niet (en zeker niet zonder voorafgaand overleg , natuurlijk bepaalt zij zelf uiteindelijk wie zij wel of niet toelaat in haar huis) op bezoek bij Grietje Schaapman
De kans is groot, dat dit jaar veel boten langer dan gewoonlijk op de wal zullen blijven. Indien de boot wel te water wordt gelaten heb je daarvoor natuurlijk een ligplaats nodig.
Tenzij later anders wordt besloten, kan je wel met de boot naar jouw ligplaats in de haven varen. Meer daar dan gewoon af, maar vertrek weer z.s.m..
Ook als je weg wilt gaan met je boot die in de haven ligt, scheep dan zo snel mogelijk in en vaar dan direct weg.
Allemaal helemaal niet leuk, maar het is even niet anders..

De bovengenoemde maatregelen gelden nu, het kan echter zo zijn dat deze op elk moment aangescherpt worden!
Het kan op een bepaald moment natuurlijk ook zo zijn, dat de maatregelen versoepeld kunnen worden.
Wij hopen dat het toch relatief snel zal zijn, dat zo’n versoepeling op verantwoorde wijze kan……

Voorjaars werkdagen

07 jan 2020

De voorjaarswerkdagen zijn dit jaar (2021) op zaterdag 27 maart en op zaterdag 10 april .

Op deze werkdagen kunnen we onze haven weer klaar maken voor het zomerseizoen. De leden krijgen t.z.t. nog een email met nadere informatie over de werkzaamheden, het mee te nemen gereedschap e.d.

Gebruikelijk wordt de laatste van de voorjaarswerkdagen afgesloten met een gezamenlijke snert-maaltijd. Wegens de beperkingen i.v.m. de corona-uitbraak is het onzeker of deze activiteit kan plaatsvinden. Ook daarover nadere info in de mail aan de leden.

De werkdagen beginnen om 9.00 u en er wordt gewerkt tot ongeveer 13.00 uur..
De data voor de najaarswerkdagen worden later dit jaar bekend gemaakty.

clubavond 19 maart 2021 (onder voorbehoud)

03 dec 2019

“De wind liet ons de wereld zien”

Al jaren wordt er kort voor het begin van het nieuwe vaarseizoen een clubavond georganiseerd voor de leden van Watersportvereniging Zwartsluis en Jachthavenvereniging De Nadorst in Hasselt.
Voor deze avond is dit keer Akko Kalma uit Harlingen uitgenodigd om te vertellen en foto’s en dergelijke te laten zien over zijn lange zeereis.
Wij denken, dat dit een prachtige avond oplevert!
In 2003 vertrok Akko samen met Ada Kerkstra met hun schip “White Haze” voor een 6 jaar durende wereldreis, waarin 60.000 zeemijlen werden afgelegd.
Vanzelfsprekend maakten zij op zo’n lange tocht veel mee en bezochten onderweg veel plaatsen waar je normaal niet zo snel komt.
Over hun tocht en de ervaringen heeft Ada een bij Hollandia uitgeverij verschenen boek “De wind liet ons de wereld zien” geschreven.
In zijn verhaal neemt Akko ons mee naar Antarctica, maar we varen ook met hen mee naar het Paaseiland en Japan. Kortom we zien een heel stuk van de wereld op één avond!
Om 19:30 uur staat in Hotel Zwartewater de koffie klaar, zodat we om 20:00 echt met het verhaal van deze indrukwekkende reis kunnen beginnen.

We rekenen er op, dat jullie vrijdagavond 19 maart 2021 massaal aanmonsteren om deze tocht mee te maken!

Oorspronkelijk stond deze lezing gepland in maart 2020, maar kon toen niet doorgaan door de corona-crisis. Hopelijk zijn op 20 maart 2021 de maatregelen dusdanig versoepeld, dat dit wel weer mogelijk is.

Meer informatie vind je via Clubavond 2020

Algemene leden vergadering 2021

03 dec 2019

Onze “Jaarvergadering” zal – indien de regelgeving aangaande de corona-maatregelen dat toestaan – dit jaar gehouden worden op dinsdagavond 16 maart . De vergadering zal plaatsvinden in Kerkelijk centrum “De Schakel”, Kastanjelaan 3 te Hasselt.
Het is de bedoeling, dat de koffie/thee klaar staat om 19.30 uur, zodat we om 20.00u met de jaarvergadering kunnen beginnen.
Alle leden zijn natuurlijk van harte uitgenodigd voor deze vergadering!
Enkele weken voor de 16e maart zullen de agenda, de verslagen e.d. aan de leden worden toegezonden.