Is er nog een ligplaats?

06 jan 2022

De laatste jaren is onze jachthaven vrijwel doorlopend volledig bezet.  Vooral het aantal ligplaatsen voor kleinere bootjes (bv. speedboten) is zeer beperkt. Wanneer er geen ligplaats beschikbaar is, kan er voor gekozen worden aspirant-lid te worden en op de wachtlijst geplaatst te worden. Het Aanmeldformulier is te verkrijgen via het secretariaat

Informeer naar de actuele mogelijkheden bij het secretariaat. Zie onder “contact”

07 apr 2020

Verwachte werkdagen in 2023.

07 jan 2020

De Voorjaarswerkdagen zullen naar verwachting zijn op: zaterdag 25 maart en zaterdag 1 April 2023

De  Najaarswerkdagen zijn dit jaar (2023) gepland op zaterdag 28 oktober en op zaterdag 4 november 2023

Op deze werkdagen wordt onze haven weer “zomerklaar” c.q. “winterklaar” gemaakt.

De leden krijgen t.z.t. nog een email met nadere informatie over de werkzaamheden, het mee te nemen gereedschap e.d.

De werkdagen beginnen om 9.00 u en er wordt gewerkt tot ongeveer 13.00 uur..

Zoek je een ligplaats?

08 jan 2019

Heeft u ook een boot en nog geen ligplaats?

Bij onze gezellige vereniging komen soms ligplaatsen vrij, wellicht heeft u daar dan belangstelling voor!

Meer informatie over de huidige mogelijkheden via het secretariaat.

email:secretarisjachthavendenadorst@gmail.com