Algemeen

Algemeen

Jachthaven De Nadorst is het gezamenlijk eigendom van de “Jachthavenvereniging De Nadorst” en “Stichting Jachthaven De Nadorst”.  De exploitatie is in handen van de vereniging.

De Nadorst is in de eerste plaats een jachthavenvereniging. Het is dus vooral het wel en wee van de haven waarom de leden lid zijn van de vereniging. Ook worden belangen ten behoeve van de watersport behartigd. Natuurlijk worden er daarnaast ook andere activiteiten ondernomen.

De leden zwermen tijdens hun vaartochten uit over een heel groot gebied, zowel via de zeeën als via de binnenwateren.
Reizen naar de diverse Waddeneilanden, Engeland, Frankrijk, Denemarken, Zweden en Noorwegen etc. worden geregeld ondernomen.
Vanzelfsprekend worden de opgedane ervaringen onder een kopje koffie of een scheepsborrel in de haven tijdens de onderlinge contacten en bij bijeenkomsten van de vereniging aan de mede-watersporters in geuren en kleuren uit de doeken gedaan.

De Jachthavenvereniging wil zonder veel poeha een kleine, gemoedelijke, schone, maar bovenal groene verenigingshaven exploiteren en in stand houden.

De haven is in 1964 gesticht. Een vooraanstaande rol heeft de eerste voorzitter, Ir Hans Wartena, daarin gespeeld. Veel is ook tot stand gekomen door zelfwerkzaamheid van de leden. Zij die geïnteresseerd zijn in het ontstaan en de geschiedenis van de haven e.d. kunnen het in 2009 uitgegeven “Jubileumboek 35 jaar De Nadorst” downloaden.