contributie en liggeld

Wat kost het?

Voor 2021 zijn door de algemene leden vergadering de volgende tarieven vastgesteld.

Eenmalig entreegeld bij aanmelding € 45,00
Contributie (per kalenderjaar) € 50,00
Medegebruikerlid (per kalenderjaar) Gratis
Borgsom, eenmalig bij toewijzing ligplaats (restitutie bij opzegging lidmaatschap) € 567,00
Liggeld zomer per m2 bootmaat

Liggeld winter per m2 bootmaat

(grootste lengte, incl boegspriet ed x grootste breedte)

€ 16,70 (incl btw)

€  8,35  (incl btw)

Watertoeristenbelasting (niet voor leden/inwoners  Zwartewaterland) € 33,00
Ligplaats volgbootje (tot ca 3 m lengte, handmatig te verplaatsen)
€ 12,00
Absentiegeld (per verzuimde werkdag)  € 50,00
Donateur/begunstiger minimaal per jaar € 12,00
Elektra-aansluiting (vaste aansluiting huurtarief per kalenderjaar, excl. verbruik)           € 50,00
Elektra-verbruik (per verbruikte Kwh)     € 0,30
Passanten (per strekkende meter scheepslengte p.d.)
met een minimum van € 5,– per dag.
€ 1,10 (p.meter)
Toeristenbelasting* volgens gemeentelijk vastgelegd tarief              p.p.p.n  € 1,00

* PM:
Toeristenbelasting geldt voor alle niet ingezetenen van de gemeente Zwartewaterland en dus ook voor leden die één of meerdere nachten op hun boot doorbrengen en niet in de gemeente Zwartewaterland woonachtig zijn. De toeristenbelasting wordt geïnd door havenmeester of wanneer u betaald met de Bluewater App.

Werkdagen

Jaarlijks worden er vier werkdagen georganiseerd: twee in het voorjaar en twee in het najaar. De werkdagen zijn van 9.00 tot 13.00 uur.
Deze werkdagen dienen voor het noodzakelijke onderhoud van de haven en de aanwezige voorzieningen. Alle leden zijn verplicht om aan twee werkdagen per jaar deel te nemen.
De werkdagen zijn ook belangrijk voor de sociale contacten tussen de leden onderling Daarom wordt er op 2 van de 4 werkdagen een drankje en een traditionele “snert”-maaltijd aan de aanwezige leden aangeboden.
De werkdagen worden onder andere aangekondigd via deze pagina.
Hoewel er van uit gegaan wordt, dat de leden veilig werken en daarvoor natuurlijk ook zelf verantwoordelijk zijn, heeft de vereniging een Collectieve Ongevallen- verzekering afgesloten.

Wilt u lid worden?

Watersporters die zich aangetrokken voelen tot onze jachthaven kunnen een verzoek indienen om aspirant lid te worden.
Hierbij moet worden opgemerkt, dat het aantal beschikbare vaste ligplaatsen beperkt is tot ongeveer 75. De laatste jaren was er vrijwel steeds sprake van een beperkte wachtlijst. Het al dan niet direct beschikbaar zijn van een ligplaats is onder andere afhankelijk van de afmeting van uw schip. Informeer dus naar de mogelijkheden.
Er is dus helaas niet altijd direct een ligplaats in de haven beschikbaar. Maar ….dit moet u er natuurlijk niet van weerhouden om het lidmaatschap aan te vragen.

De grootte van de haven maakt, dat er in beginsel geen schepen langer dan 12,50 m en breder dan 4,50 m toegelaten kunnen worden. Daarnaast is het zo, dat niet alle boxen even diep zijn. Vooral voor boten die dieper steken dan 1,50 m zijn de mogelijkheden beperkt.

Wanneer u lid wilt worden, kunt u hier het aanmeldingsformulier downloaden met behulp van uw rechtermuisknop en dan op kiezen voor “Openen in een nieuw tabblad”

Aanmeldformulier 2021(getypt briefhoofd