Agenda

Nieuwjaarsbijeenkomst zaterdag 11 januari 2020.
Op zaterdag 11 januari a.s. wordt onze jaarlijkse nieuwjaarsbijeenkomst gehouden.
Net als in 2019 ook dit keer weer in “De Schakel”, Kastanjelaan 3 Hasselt (en dus niet in de Herderin).

De nieuwjaarsbijeenkomst begint omstreeks 15.00 u en duurt tot 17.30 uur.
Alle leden en hun partners e.d. , medegebruiker-leden en donateurs e.d. zijn op die middag van harte welkom!
Ook zijn van harte welkom de (ex-)leden, waarvan per 31 december 2019 het lidmaatschap eindigt/is geëindigd; zo zijn zij b.v. in de gelegenheid om afscheid te nemen van de overige leden etc.

U wordt die middag getrakteerd op een kopje ,koffie/thee met desgewenst een gebakje, wat nootjes/hapjes en ook een paar andere consumpties.
Tijdens de bijeenkomst zal Dick van Duijvenvoorde, onze voorzitter, een nieuwjaarstoespraakje houden.
Voor de rest is het gewoon lekker met elkaar in gesprek zijn, (vaar)plannen uitwisselen, ideeën opdoen e.d.

Graag tot ziens op zaterdag 11 januari!

Vooraankondiging van de Algemene Leden Vergadering op 17 maart 2020.
Onze “Jaarvergadering” zal dit jaar gehouden worden op dinsdagavond 17 maart . De vergadering zal plaatsvinden in Kerkelijk centrum “De Schakel”, Kastanjelaan 3 te Hasselt.
Het is de bedoeling, dat de koffie/thee klaar staat om 19.30 uur, zodat we om 20.00u met de jaarvergadering kunnen beginnen.
Alle leden zijn natuurlijk van harte uitgenodigd voor deze vergadering!
Enkele weken voor de 17e maart zullen de agenda, de verslagen e.d. aan de leden worden toegezonden.

Clubavond in Hotel Het Zwartewater op vrijdag 20 maart 2020.
In dezelfde week als de Jaarvergadering vindt ook de jaarlijks samen met Watersportvereniging Zwartsluis georganiseerde “clubavond” plaats.
Zoals de laatste jaren steeds het geval was is de plaats van “handeling” het “Hotel Het Zwartewater” in Zwartsluis.
Dit keer komt Akke Kalma vertellen over zijn jarenlange wereldreis, die hij samen met zijn partner Ada Kerkstra gemaakt heeft.
Zeker een aanrader om daarbij aanwezig te zijn!!

Voor meer informatie: zie “nieuws –  actueel”