Auteur archief

Verwachte werkdagen in 2023.

07, jan, 2020

De Voorjaarswerkdagen zullen naar verwachting zijn op: zaterdag 25 maart en zaterdag 1 April 2023

De  Najaarswerkdagen zijn dit jaar (2023) gepland op zaterdag 28 oktober en op zaterdag 4 november 2023

Op deze werkdagen wordt onze haven weer “zomerklaar” c.q. “winterklaar” gemaakt.

De leden krijgen t.z.t. nog een email met nadere informatie over de werkzaamheden, het mee te nemen gereedschap e.d.

De werkdagen beginnen om 9.00 u en er wordt gewerkt tot ongeveer 13.00 uur..

Zoek je een ligplaats?

08, jan, 2019

Heeft u ook een boot en nog geen ligplaats?

Bij onze gezellige vereniging komen soms ligplaatsen vrij, wellicht heeft u daar dan belangstelling voor!

Meer informatie over de huidige mogelijkheden via het secretariaat.

email:secretarisjachthavendenadorst@gmail.com