– vrije ligplaatsen

12 mrt 2018

Eigenlijk vanaf het begin van ons bestaan kende onze jachthaven een langer, of kortere wachtlijst. We weten allemaal, dat de watersport aan het vergrijzen is. Verschillende – zowel commerciële als verenigings- havens hebben de afgelopen jaren te maken gekregen met leegstand. Vorig jaar zat onze haven nét niet helemaal vol, terwijl dit jaar (2018) waarschijnlijk een jaar wordt, waarin wij toch wel een aantal ligplaatsen vrij hebben. Voor ons allemaal is het natuurlijk het beste, wanneer de haven volledig bezet is. Dus: wanneer jullie mensen kennen, of met mensen in gesprek raken, die een bootje hebben óf aan willen schaffen , attendeer ze dan op de mogelijkheden van ons kleinschalige, prachtige haventje……….

– voorjaars werkdagen vrijdag 23/ zaterdag 24 maart

12 mrt 2018

In het voorjaar moet ook onze haven altijd weer in gereedheid voor het nieuwe seizoen gebracht worden. De voorjaarswerkdagen zijn dit jaar gepland op vrijdag 23 en zaterdag 24 maart van 9.00 tot 13.00 u. Op zaterdag zal er ook weer de gebruikelijke snert in de Schakel zijn, schuif ook daarbij aan; dat is gezellig! Zoals tijdens de Ledenvergadering als is aangekondigd komt er vanuit de havencommissarissen nog een bericht (per mail) over welke werkzaamheden er gepland zijn en wie voor welke klus belangstelling heeft. Eén dezer dagen krijgen jullie dus nóg een mail vanuit de vereniging

– clubavond vrijdagavond 16 maart

12 mrt 2018

Lezing: Welk jongetje (maar soms zeker ook meisje – denk aan Laura Dekker-) heeft er in zijn jeugd niet eens gedroomd over een stoere zeezeilreis over onze grote wereldzeeën ……… en welke avonturen je dan allemaal kon meemaken…………er zijn er onder ons die jeugdboeken over het varen op zee met bosjes gelezen hebben…….Wat een leuke, zoete herinneringen. Er zijn jongetjes en meisjes, die er niet alleen over dromen, maar die droom écht ten uitvoer brengen. Eén van die jon getjes is Aldert Hesseling. Hij heeft met zijn tweemast zeilschip de Necton van april 2013 tot oktober 2015 een wereldreis gemaakt. Van deze reis heeft hij foto;s en filmpjes gemaakt, deze laat hij zien en vertelt over zijn belevenissen tijdens de jaarlijkse clubavond samen met WSV Zwartsluis. Deze avond zal komende vrijdagavond 16 maart gehouden worden op de gebruikelijke plek het Motel Zwartewater in Zwartsluis. De avond begint om 20.00 u, terwijl jullie binnen kunnen lopen vanaf 19.30 u. Kom naar deze avond en ………………..denk……………………dat had ik ook wel willen doen……………..of………………..toch niets voor mij zo’n zeereis…………….of ……ik ga hard aan het werk met voorbereidingen om ook zo’n mooie reis te maken. Enfin, genoeg redenen.

– zoek je een ligplaats?

15 feb 2018

Heeft u ook een boot en nog geen ligplaats?

Bij onze gezellige vereniging zijn nu weer enkele ligplaatsen vrij, zowel voor zeil- als motorboot- liefhebbers.

Meer informatie over de mogelijkheden geeft onze secretaris, Hans de Graad, u graag.

email:degraad@planet.nl

telefoon:06-51076460                       

– gratis vaarkaarten downloaden

10 dec 2017

Misschien best interessant: Je kan via deze link gratis actuele vaarkaarten downloaden van de hoofdvaarwegen in Nederland en vele andere landen in Europa.

 

– foto’s werkdag najaar 2017

05 nov 2017

Op de foto pagina enkele foto’s van zaterdag 4 november. Excuses voor sommige foto’s die je even moet draaien

– lezing 16 maart 2018

05 nov 2017

flyer 16 maart

– Herontwikkeling Bodewes werf

12 okt 2017

Het voorontwerp met alle informaties en plaatjes kunt u vinden op de link te klikken
www.zwartewaterland.nl

– Vrije ligplaatsen

12 okt 2017

Voor het seizoen 2018 hebben we op dit moment enkele ligplaatsen beschikbaar.

– Nieuwjaars bijeenkomst 2018

28 sep 2017

Zet u dit alvast in uw agenda: de nieuwjaarsbijeenkomst is wederom bij de Herderin en wel op zaterdagmiddag 6 januari 2018