– Deining

25 mei 2019

De initiatiefnemers van de opvolger van de Waterkampioen hebben de uitgave van het beoogde blad “Deining” voorlopig opgeschort

– Brugwerkzaamheden in Zwolle

07 feb 2019

Omvangrijke brugwerkzaamheden in Zwolle 2019.

In 2019 zullen er omvangrijke werkzaamheden plaatsvinden aan een 4-tal belangrijke zwolse bruggen. De werkzaamheden worden uitgevoerd in 2 fases.

Tijdens de eerste fase worden de Holtenbroekerbrug en de Hofvlietbrug aangepakt.
Deze beide bruggen leiden vanaf het Zwartewater naar de Zwolse binnenstad en dus ook naar de passantenhaven in de binnenstad.
Deze bruggen zijn gestremd van 29 april tot en met 21 mei 2019.
Bij N.A.P. blijft een doorvaarthoogte van 2 meter van de Holtenbroekerbrug en van 2,8 meter van de Hofvlietbrug mogelijk.
Dit betekent dus, dat boten hoger dan 2 meter in de genoemde periode de Zwolse binnenstad NIET kunnen bereiken.
Passanten e.d. die de stad Zwolle willen bezoeken kunnen natuurlijk wél afmeren in Jachthaven De Hanze (gelegen tussen de Mastenbroekerbrug en de Twistvlietbrug) en dan b.v. per stadsbus of per fiets naar de binnenstad reizen

Tijdens de tweede fase worden de Mastenbroekerbrug (1e brug gerekend vanaf Hasselt) en de Twistvlietbrug (2e brug vanaf Hasselt) onder handen genomen.
Deze beide bruggen zijn gestremd van 2 tot en met 22 september 2019.
Bij N.A.P. blijft bij deze twee bruggen een doorvaarthoogte van 5,50 meter beschikbaar.
In deze periode is Jachthaven De Hanze dus niet met hogere schepen dan 5,50 meter bereikbaar en de binnenstad van Zwolle alleen als er via de IJssel en het Zwolle-IJsselkanaal wordt omgevaren.

Verdere informatie over de werkzaamheden e.d. is verkrijgbaar via:
www.zwolle.nl/bruggen

– vrije ligplaatsen

08 jan 2019

Eigenlijk vanaf het begin van ons bestaan kende onze jachthaven een langer, of kortere wachtlijst. We weten allemaal, dat de watersport aan het vergrijzen is. Verschillende – zowel commerciële als verenigings- havens hebben de afgelopen jaren te maken gekregen met leegstand. Vorig jaar zat onze haven nét niet helemaal vol, terwijl dit jaar (2019) waarschijnlijk een jaar wordt, waarin wij toch wel een aantal ligplaatsen vrij hebben. Voor ons allemaal is het natuurlijk het beste, wanneer de haven volledig bezet is. Dus: wanneer jullie mensen kennen, of met mensen in gesprek raken, die een bootje hebben óf aan willen schaffen , attendeer ze dan op de mogelijkheden van ons kleinschalige, prachtige haventje……….

– zoek je een ligplaats?

08 jan 2019

Heeft u ook een boot en nog geen ligplaats?

Bij onze gezellige vereniging zijn nu weer enkele ligplaatsen vrij, zowel voor zeil- als motorboot- liefhebbers.

Meer informatie over de mogelijkheden geeft onze secretaris, Hans de Graad, u graag.

email:secretarisjachthavendenadorst@gmail.com

telefoon:0529-467244 of 06-51076460