Nieuwsbrief April 2020

Geacht lid van onze vereniging,

Inleiding

Wij leven op dit moment in een vreemde tijd die zorgt voor veel ongemakken. Het is lang geleden dat een mondiale epidemie heeft plaatsgehad. Onze bewegingsvrijheid wordt helaas flink beperkt sinds de uitbraak van het uit China en via onder andere Italië verspreide COVID-19 virus dat eind februari 2020 ons land bereikte. U heeft dit ongetwijfeld via de media gevolgd en gelukkig is er sinds begin april een kentering gaande in de toename van het aantal besmette mensen in Nederland. Het is met name Hasselt dat zwaar is getroffen door het virus en er daar dus relatief veel overledenen zijn te betreuren. Veel van deze slachtoffers zijn vrienden, kennissen of bekenden van Hasseltenaren of mensen uit de omgeving ervan.

Onze haven is voor passanten in ieder geval tot 1 juni gesloten en er kan door ons helaas geen gebruik  worden gemaakt van de toilet- en douchevoorziening op de haven. Het water op de steigers is wel weer aangesloten vanaf het moment dat het vorstgevaar was geweken. Veel boten liggen nog in de winterstalling; ook dit is een consequentie van COVID-19 dat er nog veel schepen niet in onze haven liggen. Het is namelijk nog steeds verboden om in groepen groter dan twee personen bij elkaar te zijn wat bij te water latingen veelal onvermijdelijk is.

ALV 17 oktober 2019

Tijdens deze algemene ledenvergadering is er gestemd over mogelijke verkoop van onze haven. Onze leden hebben unaniem besloten dit niet te laten gebeuren. Er zijn allerlei scenario’s voor in de toekomst daarmee vermeden. In eerste instantie zouden, in geval van verkoop, de ligplaatsen en voorwaarden hetzelfde blijven voor bestaande leden maar het is moeilijk in de toekomst te kijken. De watersport is toch een beetje op z’n retour en het is dan bijvoorbeeld de vraag of er wel water in de Nadorst zou blijven bestaan en er bijvoorbeeld een groot parkeerterrein voor campers zou gaan komen. Op de ALV was de onzekerheid over het behouden van een ligplaats tegen de huidige voorwaarden duidelijk voelbaar. Wij liggen immers zo goedkoop met onze boten in de haven omdat er geen winstoogmerk is en er participatie door de leden in het onderhoud van de haven wordt verwacht.

 

 

Bestuurswisseling

Er was binnen het oude (nog zittende) bestuur geen unanimiteit inzake wel of geen verkoop van de haven. Wij moeten verder en daarom is er in overleg met en goedkeuring van het oude bestuur een nieuw bestuur geformeerd. Iemand moet het doen en daarvoor heeft zich een aantal leden opgeworpen. Dit nieuwe (kandidaat) bestuur kan echter pas worden bekrachtigd tijdens een ALV die helaas pas in maart 2021 kan plaatsvinden vanwege COVID-19.

Er is door ons wat onvrede geconstateerd bij enkele leden over de procedure inzake de bestuurswisseling. Het is echter nu onmogelijk om een ALV te organiseren en aan stemmen per internet zitten vele haken en ogen. Het is ook maar de vraag of stemmen per internet rechtsgeldig is. Op afstand stemmen is wel mogelijk van de wet maar dan dient dit wel opgenomen zijn in de statuten en dat is bij ons, en bij veel verenigingen, niet het geval. Dus wat te doen? Er is met het oude bestuur afgesproken dat het kandidaat bestuur actief aan de gang gaat met het besturen van onze haven, onder de voorwaarde dat er geen grote uitgaven worden gedaan. Het minimaliseren van uitgaven is sowieso prioriteit van uw kandidaat bestuur en het zal dus de hand op de knip houden, daar kunt u op rekenen.

Dit operationele (kandidaat) bestuur heeft de volgende leden:

kandidaat voorzitter: Ronald Mulder (docent/eigen bedrijf)

kandidaat secretaris: Janet Pannekoek (ICT specialiste/eigen bedrijf)

kandidaat penningmeester Helène Erdsieck (financieel specialiste)

havencommissaris: Harry van Egmond (docent)

kandidaat havencommissaris: Marius Leusink (eigen bedrijf)

Harry van Egmond verhuist met partner en boot per 3 juli 2020 van Deventer naar Dordrecht maar zal tot de ALV in 2021 aan blijven als havencommissaris om de werkdagen en werkgroepen te organiseren alsmede wat klussen te doen op de haven.

Uw nieuwe kandidaat bestuur heeft er zin in en wij vragen u om dit bestuur uw vertrouwen te geven. Als u denkt een positieve bijdrage te kunnen leveren aan het besturen van onze haven dan vernemen wij dat graag. Er kunnen maximaal 7 bestuursleden in een bestuur zitten.

 

 

Activiteiten kandidaat bestuur tot nu toe

U heeft wellicht, mede vanwege COVD-19, niet veel gemerkt van activiteiten die zijn verricht op onze haven maar er kunnen er hier een aantal worden genoemd.

 • Grietje Schaapman heeft op haar verzoek haar functie als havenmeester afgesloten en als interim havenmeesters zijn nu Janet Pannekoek en Ronald Mulder aangesteld die wekelijks afwisselend bereikbaar zijn op een mobiel nummer: 06-1434 8636. Het zakelijke mobieltje dat hiervoor wordt gebruikt lag nog ergens in een kast en met een goedkoop simkaart abonnement zorgt dit voor bereikbaarheid van de havenmeesters.
 • Er wordt nieuwe tekst op de borden geplaatst bij de droge en natte ingang van onze haven.
 • Er komt een Blue Water applicatie voor passanten in de toekomst. Dit tegen een zeer goedkoop tarief vanwege een pilot in onze haven.
 • Onze website jachthavendenadorst.nl is al flink gereviseerd/geactualiseerd.
 • De familie Leusink heeft al flink wat straatwerk verricht aan de zuid west kant van de haven.
 • De verroeste railing bij Kraantje lek is onder handen genomen.
 • Het hele terrein is opgeschoond door enkele actieve leden; er was immers veel troep aangespoeld door hoge waterstanden.
 • De steigerplanken zijn schoongemaakt door ons lid Jan Hartman, waarvoor hartelijk dank.
 • Vier werkgroepen, Elektriciteit, Steigers, Bestrating en Groen, hebben gestalte gekregen. Er zijn vier leden die aanspreekpunten voor deze groepen willen zijn om (indien nodig) ook buiten de werkdagen een klus aan te pakken en daarmee de kosten te minimaliseren. Deze leden zijn respectievelijk Hilbert Postma, Tonnie Visch, Marius Leusink en Ronald Mulder.
 • De douchegeiser wordt op dit moment deskundig nagekeken door een installateur.
 • Op groenonderhoud is veel bespaard. De kosten voor het maaien zijn met de helft gereduceerd door aanschaf van een Stihl kantmaaier. De aanschaf hiervoor is geaccordeerd nog door het oude bestuur.
 • Er komen (wederom) nieuwe cilinders in de sloten van de twee toegangsdeuren in Kraantje lek. Deze cilinders worden door een lid gratis aangeboden. Het zijn cilinders met sleutels die niet zonder certificaat te kopiëren zijn.
 • De kraan bij de chemische stort was vernield en is gerepareerd door John Pannekoek, waarvoor hartelijk dank.

Tot slot

Er gebeurt zoals u heeft kunnen lezen veel op mondiaal niveau maar ook op ‘detail’niveau in onze haven. Onze wens is dat er komende zomer weer volledig gebruik kan worden gemaakt van onze haven door ons allen en dat de ‘virusstorm’ is overgewaaid.

Dat wij elkaar weer gewoon de hand kunnen drukken en samen de haven nog beter kunnen gaan onderhouden in een goede ontspannen sfeer.

Vriendelijke groet

Van uw kandidaat bestuur.

Reacties zijn gesloten.