Algemene leden vergadering 2020

Onze “Jaarvergadering” zal dit jaar gehouden worden op dinsdagavond 17 maart . De vergadering zal plaatsvinden in Kerkelijk centrum “De Schakel”, Kastanjelaan 3 te Hasselt.
Het is de bedoeling, dat de koffie/thee klaar staat om 19.30 uur, zodat we om 20.00u met de jaarvergadering kunnen beginnen.
Alle leden zijn natuurlijk van harte uitgenodigd voor deze vergadering!
Enkele weken voor de 17e maart zullen de agenda, de verslagen e.d. aan de leden worden toegezonden.

Reacties zijn gesloten.