Algemene leden vergadering 2021

Onze “Jaarvergadering” zal – indien de regelgeving aangaande de corona-maatregelen dat toestaan – dit jaar gehouden worden op dinsdagavond 16 maart . De vergadering zal plaatsvinden in Kerkelijk centrum “De Schakel”, Kastanjelaan 3 te Hasselt.
Het is de bedoeling, dat de koffie/thee klaar staat om 19.30 uur, zodat we om 20.00u met de jaarvergadering kunnen beginnen.
Alle leden zijn natuurlijk van harte uitgenodigd voor deze vergadering!
Enkele weken voor de 16e maart zullen de agenda, de verslagen e.d. aan de leden worden toegezonden.

Reacties zijn gesloten.