– vrije ligplaatsen

Eigenlijk vanaf het begin van ons bestaan kende onze jachthaven een langer, of kortere wachtlijst. We weten allemaal, dat de watersport aan het vergrijzen is. Verschillende – zowel commerciële als verenigings- havens hebben de afgelopen jaren te maken gekregen met leegstand. Vorig jaar zat onze haven nét niet helemaal vol, terwijl dit jaar (2019) waarschijnlijk een jaar wordt, waarin wij toch wel een aantal ligplaatsen vrij hebben. Voor ons allemaal is het natuurlijk het beste, wanneer de haven volledig bezet is. Dus: wanneer jullie mensen kennen, of met mensen in gesprek raken, die een bootje hebben óf aan willen schaffen , attendeer ze dan op de mogelijkheden van ons kleinschalige, prachtige haventje……….

Reacties zijn gesloten.