vluchthaven “de ketting”

De vluchthaven “De Ketting” is weer open
Rijkswaterstaat, gemeente en watersportverenigingen starten pilot voor behoud haven
Vanwege ongewenste situaties heeft Rijkswaterstaat in 2014 haven “De Ketting” afgesloten. Zo waren bijvoorbeeld bezoekers luidruchtig, werd afval niet altijd meegenomen en werd er illegaal gekampeerd. Afgelopen winter hebben de gemeente Zwartewaterland en Rijkswaterstaat gesproken over mogelijkheden om de haven opnieuw open te stellen voor watersporters. Ook zijn gesprekken gevoerd met de watersportverenigingen uit de gemeente Zwartewaterland. Deze gesprekken hebben geleid tot een aantal aanpassingen van de haven en het onder voorwaarden openstellen:
– De haven is opnieuw ingericht door het verplaatsen van de palen voor de ligplaatsen en het verruigen van het terrein
– Het toegangshek vanaf de straat is afgesloten
– Er is een bord geplaatst met heldere spelregels op grond van wet- en regelgeving die recreatievaarders in acht moeten nemen.
– In de haven mogen maximaal 6 boten liggen.
De aanpassingen zijn gericht op het voorkomen van intensieve dagrecreatie waarbij groepen op de wal verblijven. Het uitgangspunt is dat watersporters te gast zijn in de natuur en daarom de rust in acht nemen. De watersportverenigingen hebben toegezegd daar waar nodig bezoekers aan te spreken op ongewenst gedrag. Rijkswaterstaat en de gemeente zien toe op de naleving van de uitgangspunten en regels. Rijkswaterstaat en de gemeente gaan ervan uit dat iedereen een positieve bijdrage zal leveren. De komende maanden wordt de situatie beoordeeld en in november geëvalueerd. Indien zich ongewenste situaties blijven voordoen, zal Rijkswaterstaat zich bezinnen op verdere maatregelen.

Wethouder D. Visserman, gemeente Zwartewaterland
Districtshoofd M. de Wolf, Rijkswaterstaat

Reacties zijn gesloten.