– “nieuwe” voorzitter

Dick van Duijvenvoorde weer voorzitter.
Zaterdag 12 januari vond in “De Schakel” de goed bezochte nieuwjaarsbijeenkomst van onze jachthavenvereniging plaats. Tijdens deze bijeenkomst was een korte extra Algemene Ledenvergadering ingelast. Deze ALV had in feite maar één agendapunt en dat was het benoemen van Dick van Duijvenvoorde tot voorzitter van de vereniging. Door de benoeming van Dick is er voorzien in de in mei 2018 door het aftreden van Ad Akkerman ontstane vacature in het bestuur. Zoals bij velen bekend was Dick al eerder voorzitter van de vereniging en wel van 2000 tot maart 2015. Het is wel Dick’s bedoeling om deze periode nu korter te laten duren. Wij zijn blij, dat Dick deze taak weer op zich genomen heeft.

Namens het bestuur, H de Graad, secretaris

Reacties zijn gesloten.