Vaarinfo

Algemeen

Op deze plek op onze website willen wij u wat basis-informatie geven die van belang is voor het varen in het ons omringende gebied. Natuurlijk proberen wij de informatie actueel en correct te houden, desondanks echter kan het voorkomen dat er – al dan niet tijdelijk – afwijkingen zullen zijn van hetgeen wij hier vermelden.

Vaaradvies op maat van Rijkswaterstaat

Ga goed voorbereid de vaarweg op met informatie op maat. Nu op één plek: ijsberichten naast andere scheepvaartmeldingen, bedieningstijden van bruggen en sluizen, waterstanden en vaarkaarten. Meer informatie: www.vaarweginformatie.nl of bel de landelijke informatielijn van Rijkswaterstaat 0800-8002 (ma t/m zo 06.00 – 22.30 uur, gratis).

Ook is informatie over de binnenwateren te vinden op teletekstpagina 721. Voor de veiligheid van zwemwater verwijzen we naar teletekstpagina 725. De “wintervaarders” kennen pagina 725 overigens als de pagina waarop de bevaarbaarheid i.v.m. ijsgang wordt vermeld. Daarnaast geeft ook de jaarlijkse Wateralmanak van de ANWB, Deel 2 heel veel relevante informatie.

Brug- en sluisbediening in de omgeving

Bruggen over het Zwartewater stroomopwaarts richting Zwolle.

Zwartewater
Zwartewaterbrug bij Hasselt; Mastenbroekerbrug en Twistvlietbrug bij Zwolle/Stadshagen: De brug wordt op afstand bediend vanaf brugbedieningscentrum Holtenbroek.
Maandag tot en met zaterdag van 06:00 tot 22:00 uur.
Zon- en feestdagen is dat van 10:00 tot 18:00 uur.
marifoonkanaal: 22, telefoonnummer: 038-422 68 13.
Bediening op afstand door Centrale Post Holtenbroek in Zwolle.

Zwolle
De bruggen naar de binnenstad van Zwolle worden ook door de Centrale post bedient, maar hebben enkele spitsuur-sluitingen.

Overijsselse Vecht
Bevaarbaar tot Junne, 3 km voorbij Ommen. Win informatie in over de drempeldiepte bij de sluizen. De vaste bruggen bij Zwolle en de spoorbrug hebben bij normaal peil een hoogte van 4,90 m, de bruggen in Ommen zijn 3.30 m.

1 januari tot de donderdag voor Pasen maandag t/m vrijdag: Bediening alléén bij daglicht op verzoek 24 uur van tevoren gedaanTel: 038 – 4557200zaterdag/zondag/feestdagen: Geen bediening
De donderdag voor Pasen tot 1 juni maandag t/m vrijdag : 08.00 – 12.00 / 13.00 – 17.00zaterdag/zondag/feestdagen: Geen bediening
1 juni tot 1 september maandag t/m zondag : 08.30 – 12.00 / 13.00 – 18.30
1 september tot 1 oktober maandag t/m vrijdag 08.00 – 12.00 / 13.00 – 17.00zaterdag/zondag/feestdagen Geen bediening
1 oktober t/m 31 december maandag t/m vrijdag : Bediening alléén bij daglicht op verzoek 24 uur van tevoren gedaanTel: 038 – 4557200zaterdag/zondag/feestdagen : Geen bediening

Voor bediening uiterlijk 20 min. vóór sluitingstijd bij schutsluis aanwezig zijn

Contact Sluis Vechterweerd Tel. 0529 – 431843 ( Waterschap Groot Salland )Sluis Vilsteren Tel. 0529 – 458582 ( Waterschap Groot Salland )Brug Dalfsen ( gemeentehuis ) Tel. 06 – 43876064 ( b.g.g. 0529 – 488388 )

Zwolle – IJsselkanaal en Spooldersluis van/naar Gelderse IJssel

Over het Zwolle-IJsselkanaal liggen 4 vaste, vrij hoge bruggen. (NAP + 9.15). Over de Spooldersluis ligt een BB ingesloten stand H 4.40 bij NAP. Bediening Spooldersluis: Maandag t/m Zaterdag 6 – 22 uur Zon- en feestdagen 10 – 18 u (hele jaar). Tel: 038-4215567 of marifoon/blokkanaal 22.

Meppelerdiep
Brug over Meppelerdiepkeersluis bij Zwartsluis: Maandag t/m Zaterdag 6 -22 u. Zon- en feestdagen 10 18 uur.(hele jaar)

Gebied Beulaker- en Belterwiede
Beukerschutsluis + Kanaal Beukers – Steenwijk: (zomer 1/4 – 1/11) Maandag t/m Zaterdag 8-12 u, 13 -19 u.
Zon- en feestdagen 9-12 u, 13 -19 u. (In de maanden juli en augustus houdt de Beukersluis géén middagpauze).
Beukerschutsluis: 038-3867054 of Marifoonkanaal 20.Bedieningstijden Noordwest-Overijssel

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sluis in Blokzijl
Bediening idem als Beukerschutsluis.

Overige bruggen en sluizen in dit gebied (tot aan Linthorst Homansluis / Driewegsluis naar Friesland
In zomerseizoen (1/4 -1/11) dagelijks 9 -12 u en 13 – 19 uur.                                                           Diverse bruggen worden volledig automatisch bediend.
Let op: De Kadoelerbrug (bij het Zwarte meer) en de Vollenhoverbrug hebben een afwijkende bediening.

Kadoelerbrug: (zomer 1/4 – 1/11)
Maandag t/m Zaterdag 7.30 – 10 u ; 10.15 – 12.15 u ; 13.30 – 16 u; 16.15 – 19 u .

Zon- en feestdagen: 9 – 12.15; 13.30 – 19 u. tel: 0527-252431.

Bruggen in Flevoland
Bedientijden in de zomerperiode 1 april – 31 oktober

 • Maandag tot en met vrijdag

06.00 tot 22.00 uur

 • Zaterdag

07.00 tot 19.00 uur

 • Zon- en feestdagen

09.00 tot 19.00 uur

Bedientijden in de winterperiode 1 januari – 31 maart en 1 november – 31 december

 • Maandag tot en met vrijdag

06.00 tot 22.00 uur

 • Zaterdag

07.00 tot 12.00 uur

 • Zon- en feestdagen

Geen
Uitzonderingen

 1. Brug Marknessersluis in Marknesse dicht voor de scheepvaart op werkdagen tussen 11.45 en 12.15 uur en tussen 12.45 en 13.15 uur met uitzondering van de schoolvakanties basisonderwijs.
 2. Brug A. de Witbrug op Urk dicht voor de scheepvaart op werkdagen tussen 12.45 en 13.15 uur en tussen 13.45 en 14.15 uur.
 3. De Vollenhoverbrug, Elburgerbrug en de brug Noordersluis gaan tussen 16.00 en 18.00 uur maximaal twee keer open voor de scheepvaart.
 4. Voor de Elburgerbrug geldt een beperkte bediening voor de scheepvaart bijvoorbeeld bij een evenement als Lowlands. Het gaat hier dan om een tijdelijke instructie voor de brugwachters om de brug zo te bedienen dat het wegverkeer goed door kan rijden bij deze evenementen.
 5. Vollenhoverbrug: Deze brug wordt op afstand bediend, aanvragen via 0320-263051 of de drukknop.

Vaarwater Scheepvaartgat (bij Genemuiden) – Goot – Ganzendiep (bij Kampen)
Mandjeswaardbrug: (zomer 1/4 – 1/11)                                                                                          dagelijks 8 – 21 u (periode 1 juni – 1 sept tot 22 uur).

Deze brug wordt op afstand bediend.
Ganzensluis: (zomer 1/4 – 1/11)                                                                                                     dagelijks 9 – 12 u; 13 – 19 u.

Dit is een sluis met hefdeuren, maximale hoogte bij NAP 5 m.

Varen op het IJsselmeer

Voor het varen op het IJsselmeer en de aanpalende wateren is het aan boord hebben van goede, recente waterkaarten echt een “must”. Marifoon Centrale Post IJsselmeer (gevestigd bij de Houtribsluizen in Lelystad) VHF 1. Hierop wordt elk kwartier ná het hele uur een lokaal weerbericht uitgezonden en overige actuele scheepvaartinformatie verschaft.

DE VEENVAART. KANAAL MET EEN VERHAAL!

Vanaf medio juni 2013 is Nederland een bijzondere vaarverbinding rijker: De Veenvaart. Het Watersportverbond heeft jaren gepleit voor de realisatie voor deze tot nu toe ontbrekende schakel in het vaarnetwerk, tussen Erica en Ter Apel. De nieuwe vaarroute verbindt Groningen, Zuidoost-Drenthe en Duitsland met het Friese Merengebied, Overijssel en Twente en is daardoor internationaal van groot belang.

Handige informatie: