BTW voor motorboten

BTW-plicht voor motorboten in verenigingshavens vanaf 2017.
Het dreigde al even, want op grond van een uitspraak van de Europese commissie werd de BTW-vrijstelling voor verenigingshavens zonder personeel in loondienst als onwettig aangemerkt. Het Watersportverbond heeft de afgelopen tijd over deze kwestie overleg gevoerd met het Ministerie van Financiën.
Hoewel alles nog niet tot in detail bekend is, is al wel duidelijk dat voor ligplaatsen verhuurd aan leden voor boten die niet voor de sport maar voor louter voor recreatie gebruikt worden, de eerdere BTW-vrijstelling zal komen te vervallen. Een motorboot wordt in tegenstelling tot een zeilboot geacht een recreatievaartuig te zijn, waarvoor de BTW-plicht vanaf 2017 zal gelden. Ook “onttakelde” zeilboten (dus boten waarvan de mast en/of de zwaarden e.d. zijn verwijderd en die dus niet meer kunnen zeilen) zullen als motorboot/recreatievaartuig worden aangemerkt.
Ook onze vereniging zal dus – zoals het er nu naar uitziet – vanaf 2017 voor de leden/motorbootbezitters BTW moeten gaan heffen én aan de Belastingdienst afdragen. Hóe wij dit precies gaan vormgeven en welke gevolgen dit heeft voor de hoogte van het liggeld e.d. moet door het bestuur nog nader uitgewerkt worden. Om tot deze uitwerking te komen, hebben wij ook nog meer informatie vanuit het Watersportverbond c.q. de Belastingdienst nodig. Desondanks wilden wij u reeds van deze ontwikkeling op de hoogte brengen.

Vanzelfsprekend zullen wij onze leden van het vervolg op de hoogte houden.

Hans de Graad, secretaris bestuur JHV De Nadorst

Reacties zijn gesloten.