Bestuur en verdere organisatie

Bestuur en verdere organisatie

Het bestuur van de Jachthavenvereniging bestaat momenteel uit:

  • Voorzitter: vacant.
  • Penningmeester:Remco Eenkhoorn.
  • Secretaris:Hans de Graad.
  • Lid:Ronald Mulder. Harry van Egmond
  • Havencommisaris: Harry van Egmond en Ronald Mulder.

Webmaster: Fred van Dishoeck

Redactie NadorstigNieuws:
Fred en Bas van Dishoeck.
Copy is van harte welkom, te zenden naar: (f.j.van.dishoeck@home.nl)

Havenmeester: Dick Schaapman, tel.: tel 038-4771638
Een belangrijke rol voor het wel en wee van de haven wordt al vanaf het begin vervuld door de havenmeester, Dick Schaapman en zijn vrouw Grietje. Zij zijn zomer en winter dagelijks op de haven te vinden. De havenmeester is een bijzonder (conform de statuten) lid van de vereniging.
De vereniging heeft volledige rechtsbevoegdheid en is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 05061815.
Voor verdere informatie kunnen de statuten, het huishoudelijk reglement en het Havenreglement geraadpleegd worden. Deze documenten kunt u hier downloaden: Statuten en regelementenboek 2014.