aan- en afmeren

Waterstandsverschillen door op- en afwaaien.

Doordat onze haven in open verbinding staat met (uiteindelijk) het IJsselmeer kunnen er aanzienlijke verschillen in de waterstand optreden door het op- en afwaaien.

Bij het afmeren dient men daar dan ook terdege rekening mee te houden.

Om die reden wordt ook gevraagd om aan de steigerzijde landvasten van voldoende lengte te hebben en het losse einde aan de walkant te hebben, zodat – indien nodig – de havenmeester eenvoudig de landvasten kan aanhalen of laten vieren.