Toespraak bij afscheid van Dick als voorzitter

Afscheid Dick van Duijvenvoorde op maandagavond 16 maart 2015.

Mijnheer de voorzitter, beste Dick, beste mensen,

Vanuit het bestuur zou ik graag een paar woorden tegen én over Dick van Duijvenvoorde willen zeggen.

17-5-'14 (242)

Toen je begon was je 44 jaar oud en dus in de kracht van je leven en kon je bergen verzetten.

Dat kwam voor onze vereniging prima uit, want precies in de tijd, dat jij met je voorzitterschap begon, speelden er verschillende zaken, die voor onze vereniging van erg groot belang waren.

Niet alle hier aanwezige personen weten, dat de oorsprong van onze haven ligt bij de Zwolsche Roei- en Zeilvereniging. Tot de tijd van de aanleg van de A28 had de ZRZV een botenhuis aan de Katerdijk in Zwolle, daar was ook ruimte voor wat zeilboten.

De ZRZV moest dus wijken voor de A28 en destijds is er een keuze gemaakt om de roeiafdeling onder te brengen in de Westerveldse Kolk in Zwolle en de “zeilafdeling” in Hasselt, waar aan de Molenwaardstreng een stuk “buitendijks gronI n het jaar 2000 ben je begonnen als voorzitter van onze Jachthavenvereniging. Inmiddels heb je er 5 termijnen van elk 3 jaar, dus in totaal 15 jaar opzitten.d” was aangekocht, waar een jachthaven gerealiseerd kon worden.

De haven was eigendom van de ZRZV en ook organisatorisch maakte de “zeilafdeling” onderdeel daarvan uit.

Een tijd lang is dat allemaal prima verlopen. Maar gaandeweg kwamen de belangen van de “Roei” en “De Nadorst” steeds verder uit elkaar te liggen.

Deze omstandigheid heeft er – kort aangeduid – toe geleid, dat de banden met de ZRZV zijn doorgesneden. Jachthavenvereniging De Nadorst werd een geheel zelfstandige vereniging en werd eind december 2000 samen met de Stichting Jachthaven De Nadorst eigenaar van onze jachthaven.

Jullie begrijpen, dat er met name in die tijd van losmaking van de ZRZV erg veel overleg heeft moeten plaatsvinden.

Natuurlijk is het niet zo, dat dit allemaal op het conto van Dick geschreven mag worden.

Verschillende anderen hebben zich daar zeker óók sterk voor ingezet.

Maar ontegenzeggelijk was het dus wél zo, dat in de begin periode van Dick’s voorzitterschap e.e.a. in een stroomversnelling terecht was gekomen en de vereniging dus inderdaad zelfstandig werd én dat we eigenaar werden.

Bij de overname was er toch wel achterstallig onderhoud aan de haven, verschillende steigers en damwanden waren van slechte kwaliteit.

Het ontbrak de vereniging aan voldoende financiële middelen om dat allemaal tegelijk aan te pakken.

Eén van de taken van het onderleiding van Dick functionerende bestuur was dan ook het opstellen van een Meerjarig Renoverings- en Onderhoudsplan.

Fasegewijs werd dit Renoveringsplan uitgevoerd.

Nu op dit moment kunnen we zeggen, dat het plan – wat natuurlijk tijdens de rit op onderdelen is bijgesteld – dicht bij zijn voltooiïng zit.

De grote klus, die Dick 15 jaar geleden samen met de overige bestuursleden is begonnen, zit er dan ook in feite op.

Een mooie mijlpaal.

Voor Dick ook hét moment om zich niet meer voor een nieuwe termijn als voorzitter beschikbaar te stellen.

Tóch weten wij, dat er ook andere motieven een rolspelen.

De laatste jaren heeft Dick het op zijn werk steeds drukker gekregen en hij maakte erg lange dagen, was voortdurend door het hele land, maar ook wel daarbuiten, op pad.

Mensen, die hem wat beter kennen, zágen dat hij op bepaalde momenten gewoon bekaf was. Op zo’n moment komt ook je gezondheid in gevaar.

Dick heeft dit onderkend. Hij meent dan ook, dat hij moet schrappen in zijn brede waaier aan activiteiten en verantwoordelijkheden.

Hij moet – in deze economisch moeilijke tijd – toch prioriteit blijven leggen bij zijn werk en het kan dan ook niet anders, dat er nu gas wordt teruggenomen in zijn  vrijwillige klussen.

De combinatie van gas moeten terug nemen én een nagenoeg afgerond Renovatieplan voor de haven vormt natuurlijk een mooie aanleiding om met het voorzitterschap van onze haven te stoppen.

Natuurlijk vinden wij het jammer, maar vanzelfsprekend hebben we er ook alle begrip voor.

In zijn periode als voorzitter heeft Dick zo’n 15 Algemene Jaarvergaderingen geleid en soms was er een extra ALV.

Het aantal bestuursvergaderingen zal – enigszins ruw geschat – zo rond de 100 liggen.

Daar om heen waren er genoeg bilaterale overleggen, landelijke en regionale bijeenkomsten van het Watersportverbond en ga zo maar door.

De laatste jaren bediende het bestuur zich ook heel veel van de mail om dingen met elkaar kort te sluiten, ergens een mening over te vormen e.d.

Het aantal mails zal zeker enkele duizenden zijn…………

Al dit overleg, al die vergaderingen, al die post, al die mail kost tijd en energie. Al die tijd heeft Dick in onze vereniging gestoken.

Het is goed, dat wij ons dat eens realiseren. Ook is het goed om hem daar op gepaste wijze dankbaar voor te zijn.

Onze dank gaat natuurlijk ook uit naar Dick’s vrouw Marjon. Naast het feit, dat haar man vaak lange dagen maakt voor zijn werk, moest zij hem thuis ook nog regelmatig missen in verband met werk voor onze vereniging.

Wanneer er in huize van Duijvenvoorde vergaderd werd – meestal vinden vergaderingen bij een van de bestuursleden thuis plaats – fungeerde zij als een patente gastvrouw.

Marjon bedanken wij dan ook eveneens heel hartelijk.

Dick zelf had ook altijd oog voor leden van de vereniging, die in een bepaalde periode net iets (en soms zelfs veel) meer deden dan anderen.

Hij vond dat de betreffende mensen daarvoor in het zonnetje gezet mochten worden. De Gouden………… werd daarvoor bedacht.DSCN4338

Een simpele trofee in feite gemaakt van afvalmateriaal op een mooi sokkeltje en keurig gelakt met goud verf.

Die simpele trofee vertegenwoordigde echter uitdrukkelijk die grote waardering voor de persoon aan wie deze werd uitgereikt.

Zo werd in 2006 aan ons eind vorig jaar overleden lid Willem van Hezel, de “Gouden Pikhaak” uitgereikt.

De laatste uitreiking was bij de Nieuwjaarsreceptie op 3 januari 2015 aan Gerrie van Sloten, die het “Gouden fototoestel” kreeg aangeboden.

 

Dit zijn maar 2 voorbeelden. Voorbeelden die echter de werk- en denkwijze van Dick illustreren.

Op de haven zelf zorgde Dick er voor niet al te uitdrukkelijk aanwezig te zijn. Meestal bleef hij wat op de achtergrond, maar……was er altijd wél wanneer er iets van belang speelde.

Kortom Dick is gedurende 15 jaar een erg betrokken, maar tevens toch bescheiden voorzitter geweest.

Graag zou ik zien dat wij hem daar met een heel hartelijk applaus voor bedanken.DSCN4333

Nu volgt dan het formele moment, waarmee Dick afstand doet van zijn voorzitterschap. Hij zal dit doen om nu het Meldingsformulier aan de Kamer van Koophandel te onderteken. Wanneer de handtekening is gezet, is hij voorzitter af!

Bij een afscheid hoort natuurlijk een afscheidskadootje.

Dit presentje wordt uitgereikt door onze activiteiten coördinator Renald van der Werf.

 

Hans de Graad, secretaris JHV De Nadorst

Reacties zijn gesloten.